ליצירת קשר

12/08/2015

כולם יודעים מהי ערבות בנקאות ומודעים למשמעות מסירתה.

צד הנדרש למסור ערבות בנקאית כחלק מעסקה, יודע כי הפקיד בידי הצד שכנגד בטוחה משמעותית, אשר בהתקיים התנאים הנקובים בה תזכה את המחזיק בתשלום וודאי, וזאת באופן מיידי וללא צורך בהליכי מימוש נפרדים וללא צורך בנתינת נימוקים,...

Please reload

החשמונאים 115, קומה 1, תל-אביב

 

רוני שניידר ושות' משרד עורכי דין | טל. 077-5616454 | פקס. 053-7972825